Druki "Grezof" 2015

Kadry

KR - 0901

Kadry
 

Statystyczna karta wypadku

0.00 PLN

KR - 0902

Kadry
 

Kartoteka szkoleniowa BHP

0.00 PLN

KR - 0907

Kadry
 

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

0.00 PLN

KR - 0908

Kadry
 

Karta ewidencyjna korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

0.00 PLN

KR - 0909

Kadry
 

Karta ewidencji czasu pracy pracownika

0.00 PLN

KR - 0910

Kadry
 

Karta ewidencyjna niektórych uprawnień pracowników

0.00 PLN

KR - 0911

Kadry
 

Karta pracy do listy płac

0.00 PLN

KR - 0914

Kadry
 

Karta pracy - A4 pion

0.00 PLN

KR - 0916

Kadry
 

Karta urlopowa

0.00 PLN

KR - 0917

Kadry
 

Zo-94 Karta wynagrodzeń dla jednostek budżetowych

0.00 PLN

KR - 0918

Kadry
 

Karta obiegowa zmiany

0.00 PLN

KR - 0919

Kadry
 

Kartoteka PKZP

0.00 PLN

KR - 0920

Kadry
 

Miesięczna ewidencja czasu pracy

0.00 PLN

KR - 0921

Kadry
 

(Os-232) Polecenie wyjazdu służbowego

0.00 PLN

KR - 0922

Kadry
 

Świadectwo pracy

0.00 PLN

KR - 0923

Kadry
 

Plan urlopów wypoczynkowych i ich wykorzystanie w roku

0.00 PLN

KR - 0924

Kadry
 

Potwierdzenie o odbytym szkoleniu wstępnym z zakresu BHP

0.00 PLN

KR - 0925

Kadry
 

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy-kolorowy

0.00 PLN

KR - 0927

Kadry
 

(Os-227) Roczna karta ewidencji obecności w pracy

0.00 PLN

KR - 0928

Kadry
 

(Os-227-U) Karta ewidencji czasu pracy

0.00 PLN

KR - 0929

Kadry
 

(Os-231) Zaświadczenie o zatrudnieniu

0.00 PLN

KR - 0930

Kadry
 

(Os-240) Zmiana uposażenia

0.00 PLN

KR - 0932

Kadry
 

Umowa o pracę - A4

0.00 PLN

KR - 0933

Kadry
 

Rejestr zatrudnionych pracowników

0.00 PLN

KR - 0934

Kadry
 

Rejestr wypadków przy pracy

0.00 PLN

KR - 0937

Kadry
 

Umowa - zlecenie

0.00 PLN

KR - 0938

Kadry
 

Umowa o dzieło

0.00 PLN

KR - 0939

Kadry
 

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

0.00 PLN

KR - 0943

Kadry
 

Zawiadomienie PKZP

0.00 PLN

KR - 0945

Kadry
 

(Zo-74) Zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych

0.00 PLN

KR - 0946

Kadry
 

(Zo-90) Karta wynagrodzeń pracownika

0.00 PLN

KR - 0947

Kadry
 

(Zo-91) Karta wynagrodzeń

0.00 PLN

KR - 0949

Kadry
 

Kwestionariusz osobowy

0.00 PLN

KR - 0950

Kadry
 

Os-226 Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

0.00 PLN

KR - 0951

Kadry
 

Rejestr zatrudnionych pracowników

0.00 PLN

KR - 0952

Kadry
 

SIP-1 Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy

0.00 PLN

KR - 0953

Kadry
 

Os-226 Ewidencja wyść w godzinach służbowych

0.00 PLN

KR - 0956

Kadry
 

Umowa o pracę

0.00 PLN

KR - 0957

Kadry
 

Księga zarządzeń

0.00 PLN

KR - 0958

Kadry
 

Lista obecności

0.00 PLN

KR - 0963

Kadry
 

Os-210 Kartoteka osobowa

0.00 PLN

KR - 0964

Kadry
 

Os-210/A5 Kartoteka osobowa

0.00 PLN

KR - 0966

Kadry
 

Karta ewidencji czasu pracy

0.00 PLN

KR - 0967

Kadry
 

Karta ewidencyjna wyposażenia

0.00 PLN

KR - 0968

Kadry
 

Karta ewidencji czasu pracy

0.00 PLN

KR -0962

Kadry
 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

0.00 PLN

KS - 0670

Kadry
 

Kasa przyjmie KP (oryginał+kopia)

0.00 PLN
Stron: | 1 |